El mètode científic consisteix a formular hipòtesis i provar-les per comprovar si s’adhereixen a les realitats del món natural. Les hipòtesis demostrades amb èxit poden conduir a teories científiques o a lleis científiques, de caràcter similar, però que no són termes sinònims.

Vés a la secció


Neil deGrasse Tyson ensenya el pensament i la comunicació científics Neil deGrasse Tyson ensenya el pensament i la comunicació científics

El reconegut astrofísic Neil deGrasse Tyson t'ensenya a trobar veritats objectives i comparteix les seves eines per comunicar allò que descobreixes.

Aprèn més

Què és una teoria científica?

Una teoria científica és una descripció del món natural que els científics han demostrat mitjançant proves rigoroses. Tal com s’entén dins de la comunitat científica, una teoria explica com es comporta la natura en condicions específiques. Les teories solen ser tan àmplies com permeten les seves proves científiques de suport. Busquen servir com a explicació definitiva d'algun aspecte del món natural.

Una teoria comença com una hipòtesi : una explicació proposada per a un fenomen natural. Per convertir una hipòtesi en una teoria provada, els investigadors dissenyen experiments científics per desafiar les seves idees en les condicions del món natural. En adherir-se al mètode científic i treballar amb una atenta atenció als detalls, els científics poden acumular prou proves per demostrar la seva hipòtesi, convertint-se així en una teoria amb poder predictiu.

4 Exemples de teories científiques

Moltes teories científiques famoses han configurat la nostra comprensió del món natural tal com el coneixem.

  1. La teoria del Big Bang : The Big Bang Theory afirma que l'univers va començar com una petita singularitat fa 13.800 milions d'anys i es va expandir sobtadament.
  2. La teoria heliocèntrica : La teoria de Nicolaus Copèrnic demostra que la Terra viatja al voltant del Sol en el nostre sistema solar.
  3. La teoria de la relativitat general : La teoria d'Albert Einstein afirma que objectes massius (com la Terra) provoquen una distorsió en l'espai-temps, que s'experimenta com a gravetat. Aquesta teoria va suplantar una de les lleis científiques més famoses, la Llei de la Gravitació Universal de Newton.
  4. La teoria de l'evolució per selecció natural: La teoria de Charles Darwin, resumida de manera més succinta com a supervivència dels més aptes, explica com els canvis graduals en les poblacions d’organismes al llarg del temps condueixen a l’aparició de trets que permeten la supervivència d’aquests organismes.
Neil deGrasse Tyson ensenya el pensament científic i la comunicació La doctora Jane Goodall ensenya la conservació Chris Hadfield ensenya l'exploració espacial Matthew Walker ensenya la ciència d'un millor son

Què és una llei científica?

Igual que les teories, les lleis científiques descriuen fenòmens que la comunitat científica ha demostrat ser certament certs. En general, les lleis descriuen què passarà en una situació determinada com a demostrable per una equació matemàtica, mentre que les teories descriuen com el fenomen passa. Les lleis científiques es desenvolupen a partir de descobriments científics i hipòtesis rigorosament provades, i les noves teories generalment defensen i amplien les lleis, tot i que mai no es considera que cap de les dues sigui veritablement inimaginable.

que es una sinopsi

4 Exemples de lleis científiques

Les lleis que ancoren el coneixement científic mundial inclouen:

  1. Llei de la gravitació universal de Newton : La llei de la gravetat de Sir Isaac Newton de 1687 descriu les forces d’atracció entre totes les formes de matèria. Aquesta teoria de la gravetat estableix una roca base per a moltes teories posteriors, ja que la força de la gravetat afecta gairebé totes les relacions físiques de l'univers.
  2. Les lleis del moviment de Newton : Publicat per primera vegada el 1687, aquest conjunt de tres lleis descriu el paper que tenen les forces competidores en un objecte en moviment o en repòs.
  3. Llei de Boyle : Alternativament coneguda com a Llei de Boyle-Mariotte o Llei de Mariotte, descriu la relació entre el volum de gas i la pressió del gas. Els físics Robert Boyle i Edme Mariotte van descobrir la llei de manera independent el 1662 i el 1676, respectivament.
  4. Les lleis de la termodinàmica : Aquest conjunt de quatre lleis concerneixen el treball termodinàmic, l'entropia, la calor, la temperatura i altres forces relacionades amb la transferència d'energia.

Classe magistral

Suggerit per a vosaltres

Classes en línia impartides per les ments més grans del món. Amplieu els vostres coneixements en aquestes categories.

Neil deGrasse Tyson

Imparteix pensament i comunicació científics

Més informació Dr. Jane Goodall

Ensenya Conservació

Més informació Chris Hadfield

Ensenya exploració espacial

Més informació Matthew Walker

Ensenya la ciència d’un millor son

Aprèn més

Teoria científica vs. dret: Quina diferència hi ha?

Les lleis científiques difereixen de les teories pel fet que tendeixen a descriure un conjunt de condicions més estret. Una llei científica podria explicar la relació entre dues forces específiques o entre dues substàncies canviants en una reacció química. Les teories solen ser més expansives i se centren en el com i Per què de fenòmens naturals.

Tant les lleis com les teories científiques es consideren fet científic. No obstant això, les teories i les lleis es poden refutar quan sorgeixen noves proves. Algunes veritats acceptades de la física newtoniana van ser parcialment refutades per la teoria de la relativitat d'Albert Einstein. El treball de Louis Pasteur va desmentir les teories prèvies de la malaltia en animals. Si una investigació científica minuciosa fa valer una creença anterior, els científics han de trobar noves hipòtesis que descriguin millor com funciona la natura.

Aprèn més

Obtenir la Diva Discover per a accés exclusiu a les lliçons de vídeo impartides per lluminàries científiques, inclosos Chris Hadfield, Neil deGrasse Tyson, Jane Goodall i molt més.