Tot i que el consum d’energia renovable ha estat a la pràctica durant segles, els darrers anys de canvi climàtic i escalfament global han empès molts científics i investigadors a buscar maneres d’incorporar més pràctiques ecològiques a la nostra vida quotidiana. Amb el desenvolupament de les modernes tecnologies renovables, és cada vegada més possible utilitzar més fonts d’energia alternatives per beneficiar el planeta i els seus habitants a gran escala.

Vés a la secció


La doctora Jane Goodall ensenya conservació La doctora Jane Goodall ensenya conservació

La doctora Jane Goodall comparteix els seus coneixements sobre intel·ligència, conservació i activisme animal.

farinetes recepta
Aprèn més

Què és l'energia renovable?

L’energia renovable és una energia sostenible derivada de fonts renovables (recursos naturals que es reposen sols), com el vent, la llum solar i la pluja. Les fonts d’energia renovables proporcionen maneres més ecològiques de collir energia i poden ser una alternativa a pràctiques energètiques costoses i perjudicials, com la mineria o la crema de combustibles fòssils.

Quins avantatges té l’energia renovable?

L’energia verda té menys impacte ambiental que les fonts d’energia tradicionals com el carbó, el petroli i el gas natural. Aquests són els principals avantatges de les energies renovables:

 1. Menys emissions de gasos d’efecte hivernacle
 2. Els recursos renovables redueixen la nostra petjada de carboni en emetre menys contaminants i emissions de diòxid de carboni a l’atmosfera. Menys emissions de CO2 i altres productes tòxics poden ajudar a frenar l’impacte negatiu del canvi climàtic sobre el medi ambient.
 3. Fonts d'energia més fiables
 4. Els recursos energètics renovables diversifiquen el subministrament d’energia, cosa que ens fa dependre menys de substàncies químiques tòxiques o contaminants per proporcionar-nos energia. A diferència dels combustibles fòssils, les energies renovables són infinites i no estan en perill immediat d’esgotament. L’ús de recursos com el vent o el sol no redueix la quantitat de vent i llum solar disponibles per a altres persones, cosa que significa que es pot obtenir energia sense desestabilitzar el medi ambient.
 5. Menys manteniment
 6. La majoria de les tecnologies d’energia renovable no depenen de generadors alimentats amb combustibles fòssils per operar les seves instal·lacions i requereixen poc més que inspeccions ocasionals. Una configuració més senzilla significa menys parts mòbils, cosa que significa que les instal·lacions d’energia renovable poden tenir uns costos operatius més baixos i menys necessitats de manteniment que les instal·lacions tradicionals.
Jane Goodall ensenya la conservació Chris Hadfield ensenya l'exploració espacial Neil deGrasse Tyson ensenya el pensament i la comunicació científics Matthew Walker ensenya la ciència d'un son millor

6 tipus d’energia renovable

Sempre s’estan provant i considerant noves formes d’energia renovable. Alguns dels tipus actuals d’energies renovables són:

 1. solar energy : Els panells solars capturen l’energia del sol, aprofitant la llum solar com a font d’energia renovable mitjançant fotovoltaica (PV). Els panells solars poden captar del 15 al 20 per cent de l’energia solar i produir aproximadament 300 a 400 watts d’electricitat. Els estudis actuals demostren que l'energia solar té zero emissions i impacte ambiental i pot ajudar a reduir els costos energètics.
 2. Energia eòlica : Els aerogeneradors utilitzen l’energia eòlica per generar electricitat. Les turbines solen pintar-se d’un color neutre com el blanc o el gris clar per ajudar a combinar-se millor amb qualsevol entorn natural i reflectir la llum solar directa que pot causar esquerdes o sobreescalfaments. Cada turbina té tres pales per facilitar el manteniment de l’impuls de gir i produeix milers de megawatts d’electricitat a l’any. Els parcs eòlics fan referència a un grup de turbines situades molt a prop. Els parcs eòlics poden funcionar com una central elèctrica, generant electricitat i enviant-la a una xarxa.
 3. Energia hidroelèctrica : La hidroelectricitat, o hidroelèctrica, es forma quan el flux d’aigua fa girar una turbina, generant electricitat. Una turbina hidràulica converteix l’energia cinètica de l’aigua en moviment (d’una gran presa o central elèctrica) en energia mecànica. Un generador converteix aquesta energia mecànica en electricitat. L’energia hidroelèctrica té una eficiència energètica elevada: algunes instal·lacions són capaces de convertir almenys el 90% de la seva energia en electricitat, on la majoria de plantes de combustibles fòssils són només la meitat d’eficients.
 4. Energia geotèrmica : Les centrals geotèrmiques fan servir la calor i el vapor generats pel nucli terrestre per produir electricitat. Els pous s’excaven aproximadament a una o dues milles de profunditat, que bomben aigua calenta a la superfície terrestre. El canvi de pressió converteix l’aigua bombada en vapor, que mou una turbina per generar electricitat. L’energia tèrmica geotèrmica pot proporcionar aigua calenta, calefacció i altres serveis elèctrics a les cases i edificis i energia per a processos industrials com el blanqueig, la destil·lació i l’esterilització.
 5. Biomassa : L’energia de la biomassa es deriva de materials vegetals, animals, residus agrícoles, fem i altres matèries orgàniques. Quan aquests materials orgànics (també coneguts com a matèries primeres) ja no tenen cap valor, es poden cremar per produir energia per a la calefacció i energia elèctrica. Algunes formes de biomassa, com els residus, es consideren renovables perquè els humans mai deixaran de produir residus. No obstant això, si s’utilitzen més matèries primeres de biomassa que les reposades, la biomassa es pot convertir en un recurs no renovable.
 6. Hidrogen : L’hidrogen és un element natural abundant que es pot aprofitar per crear electricitat. Tot i que la majoria de l’hidrogen és produït per combustibles fòssils com el gas natural, hi ha maneres de produir hidrogen mitjançant energies renovables com la biomassa i l’energia solar. Les piles de combustible d’hidrogen produeixen de manera neta energia que pot proporcionar electricitat a edificis com hospitals i centres de dades o alimentar vehicles de motor amb emissions potencialment poques o nul·les.

Classe magistral

Suggerit per a vosaltres

Classes en línia impartides per les ments més grans del món. Amplieu els vostres coneixements en aquestes categories.

Dra. Jane Goodall

Ensenya Conservació

Més informació Chris Hadfield

Ensenya exploració espacial

Més informació Neil deGrasse Tyson

Imparteix pensament i comunicació científics

Més informació Matthew Walker

Ensenya la ciència d’un millor son

Aprèn més

Aprèn més

Obtenir la Diva Discover per obtenir accés exclusiu a les lliçons de vídeo impartides per lluminàries científiques, incloses Jane Goodall, Neil deGrasse Tyson, Chris Hadfield i molt més.