Els biaixos cognitius són inherents a la nostra manera de pensar i molts d’ells són inconscients. Identificar els biaixos que experimenta i pretén en les seves interaccions quotidianes és el primer pas per entendre com funcionen els nostres processos mentals, cosa que ens pot ajudar a prendre decisions millors i més informades.

Vés a la secció


Neil deGrasse Tyson ensenya el pensament i la comunicació científics Neil deGrasse Tyson ensenya el pensament i la comunicació científics

El reconegut astrofísic Neil deGrasse Tyson t'ensenya a trobar veritats objectives i comparteix les seves eines per comunicar allò que descobreixes.

Aprèn més

Què és el biaix cognitiu?

Un biaix cognitiu és una noció forta i preconcebuda d'algú o d'alguna cosa, basada en la informació que tenim, que percebem que tenim o que no tenim. Aquestes preconcepcions són dreceres mentals que el cervell humà produeix per agilitzar el processament de la informació, per ajudar-lo ràpidament a donar sentit al que està veient.

ritme circadià

Els molts tipus de biaixos cognitius serveixen d’errors sistemàtics en la forma de pensar subjectiva d’una persona, que s’originen a partir de les pròpies percepcions, observacions o punts de vista d’aquest individu. Hi ha diferents tipus de biaixos que experimenten les persones que influeixen i afecten la manera de pensar i de comportar-nos, així com el nostre procés de presa de decisions.

Com impacta el biaix cognitiu en la nostra manera de pensar?

Els biaixos dificulten l'intercanvi d'informació exacta o la derivació de veritats. Un biaix cognitiu distorsiona el nostre pensament crític, cosa que pot conduir a perpetuar idees errònies o desinformacions que poden perjudicar als altres.

Els biaixos ens porten a evitar informació que pot ser desagradable o incòmoda, en lloc d’investigar la informació que ens pugui conduir a un resultat més precís. Els biaixos també poden fer que veiem patrons o connexions entre idees que no hi són necessàriament.

filet al pebre verd
Neil deGrasse Tyson ensenya el pensament científic i la comunicació La doctora Jane Goodall ensenya la conservació Chris Hadfield ensenya l'exploració espacial Matthew Walker ensenya la ciència d'un millor son

12 Exemples de biaix cognitiu

Hi ha molts biaixos cognitius habituals que presenten les persones. Alguns exemples de biaixos habituals són:

 1. Biaix de confirmació
 2. Aquest tipus de biaix es refereix a la tendència a buscar informació que admeti alguna cosa que ja creieu i és un subconjunt particularment perniciós de biaix cognitiu: recordeu els èxits i oblideu les faltes, que és un defecte del raonament humà. La gent esbrinarà les coses que els importen i descartaran les que no ho fan, sovint conduint a l’efecte d’estruç, on un subjecte s’enterra el cap a la sorra per evitar informació que pugui desmentir el seu punt original.
 3. L’efecte Dunning-Kruger
 4. Aquest biaix en particular es refereix a com la gent percep que un concepte o esdeveniment és simplista només perquè el seu coneixement al respecte pot ser simple o mancar; com menys se sap d'alguna cosa, menys complicat pot semblar. Tanmateix, aquesta forma de biaix limita la curiositat: la gent no sent la necessitat d’explorar encara més un concepte, perquè els sembla simplista. Aquest biaix també pot fer pensar a la gent que és més intel·ligent del que és realment, perquè ha reduït una idea complexa a una comprensió simplista.
 5. Biaix dins del grup
 6. Aquest tipus de biaix es refereix a com les persones són més propenses a donar suport o creure a algú dins del seu propi grup social que a un foraster. Aquest biaix tendeix a eliminar l'objectivitat de qualsevol tipus de procés de selecció o contractació, ja que tendim a afavorir els que coneixem i volem ajudar personalment.
 7. Biaix autoservei
 8. Un biaix autoservei suposa que ens passen coses bones quan hem fet tot el correcte, però ens passen coses dolentes per circumstàncies alienes al nostre control o per coses que altres persones pretenen. Aquest biaix resulta en una tendència a culpar de circumstàncies externes per situacions dolentes en lloc de responsabilitzar-se personalment.
 9. Biaix de disponibilitat
 10. També conegut com a heurística de disponibilitat, aquest biaix es refereix a la tendència a utilitzar la informació que podem recordar ràpidament a l’hora d’avaluar un tema o idea, fins i tot si aquesta informació no és la millor representació del tema o idea. Mitjançant aquesta drecera mental, considerem que la informació que podem recordar més fàcilment és vàlida i ignorem solucions o opinions alternatives.
 11. Error d’atribució fonamental
 12. Aquest biaix es refereix a la tendència a atribuir els comportaments particulars d'algú a estereotips existents i infundats, mentre que atribuïm el nostre propi comportament similar a factors externs. Per exemple, quan algú del vostre equip arriba tard a una reunió important, podeu suposar que és mandrós o que no té motivació sense tenir en compte factors interns i externs com una malaltia o un accident de trànsit que va provocar la tardança. Tanmateix, quan arribeu tard a causa d'un pneumàtic planer, espereu que altres atribueixin l'error al factor extern (pneumàtic pla) en lloc del vostre comportament personal.
 13. Biaix retrospectiu
 14. El biaix retrospectiu, també conegut com l’efecte de saber-ho tot, és quan les persones perceben els esdeveniments com a més previsibles després que succeeixin. Amb aquest biaix, les persones sobreestimen la seva capacitat per predir un resultat prèviament, tot i que la informació que tenien en aquell moment no els hauria conduït al resultat correcte. Aquest tipus de biaix passa sovint en assumptes esportius i mundials. El biaix retrospectiu pot conduir a una confiança excessiva en la capacitat de predir resultats futurs.
 15. Biaix d’ancoratge
 16. El biaix d’ancoratge, també conegut com a focalisme o efecte d’ancoratge, pertany a aquells que confien massa en la primera informació que reben —un fet ancorador— i basen tots els judicis o opinions posteriors en aquest fet.
 17. Biaix d’optimisme
 18. Aquest biaix es refereix a com és més probable que, com a humans, estimem un resultat positiu si tenim bon humor.
 19. Biaix de pessimisme
 20. Aquest biaix es refereix a com és més probable que els humans estimem un resultat negatiu si estem de mal humor.
 21. L’efecte halo
 22. Aquest biaix es refereix a la tendència a permetre que la nostra impressió d'una persona, empresa o empresa en un domini influeixi en la nostra impressió general sobre la persona o l'entitat. Per exemple, un consumidor que gaudeix del rendiment d’un microones que ha comprat a una marca específica és més probable que compri altres productes d’aquesta marca a causa de la seva experiència positiva amb el microones.
 23. Biaix de statu quo
 24. El biaix d’estatus quo es refereix a la preferència per mantenir les coses en el seu estat actual, tot considerant qualsevol tipus de canvi com a pèrdua. Aquest biaix resulta en la dificultat per processar o acceptar canvis.

Classe magistral

Suggerit per a vosaltres

Classes en línia impartides per les ments més grans del món. Amplieu els vostres coneixements en aquestes categories.

Neil deGrasse Tyson

Imparteix pensament i comunicació científics

Més informació Dr. Jane Goodall

Ensenya Conservació

Més informació Chris Hadfield

Ensenya exploració espacial

Més informació Matthew Walker

Ensenya la ciència d’un millor son

Aprèn més

Com reduir el biaix cognitiu

Penseu com un professional

El reconegut astrofísic Neil deGrasse Tyson t'ensenya a trobar veritats objectives i comparteix les seves eines per comunicar allò que descobreixes.

coixins per dormir
Veure la classe

Tot i que els biaixos cognitius són generalitzats a tots els sistemes, hi ha maneres d’abordar els punts cecs del biaix:

 1. Estigues alerta
 2. La millor manera d’evitar que el biaix cognitiu influeixi en la manera de pensar o de prendre decisions és conscient que existeixen en primer lloc. El pensament crític és l’enemic del biaix. Sabent que hi ha factors que poden alterar la nostra manera de veure, experimentar o recordar coses, sabem que hi ha passos addicionals que hem de fer a l’hora de formar un judici o una opinió sobre alguna cosa.
 3. Desafia les teves pròpies creences
 4. Un cop hàgiu sabut que el vostre propi pensament està molt esbiaixat, desafieu contínuament les coses que creieu que són una bona manera d’iniciar el procés de desviació, sobretot quan rebeu informació nova. Això us pot ajudar a ampliar el vostre conjunt de coneixements, cosa que us permetrà comprendre millor el tema.
 5. Proveu un enfocament a cegues
 6. Especialment en el cas del biaix dels observadors, els investigadors realitzen estudis a cegues per reduir la quantitat de biaix en estudis científics o grups de discussió. En limitar la quantitat d'informació influent que rep una persona o un grup de persones, poden prendre decisions menys afectades.

Quina diferència hi ha entre fal·làcia lògica i biaix cognitiu?

Els biaixos cognitius es confonen sovint amb fal·làcies lògiques. Un biaix cognitiu es refereix a com els nostres patrons de pensament intern afecten la manera com entenem i processem la informació. Una fal·làcia lògica fa referència a un error de raonament que debilita o invalida un argument. Els biaixos cognitius són errors sistemàtics en la manera de pensar subjectiva d’una persona, mentre que les fal·làcies lògiques són sobre els errors d’un argument lògic.

Aprèn més

Obteniu la subscripció anual a MasterClass per obtenir accés exclusiu a les lliçons de vídeo impartides per mestres, inclosos Neil deGrasse Tyson, Paul Krugman, Chris Hadfield, Jane Goodall i molt més.